ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Giriş

1.1. Moda Medya Baskı Çözümleri; dijital baskı ve reklam sektöründe hizmet vermektedir. Moda Medya Baskı Çözümleri; son tüketiciye hizmet vermek için www.bastirgelsin.com e-ticaret sitesini kurmuştur. Müşterinin; bastırgelsin online fotoğraf düzenleyicisi ile tasarladığı ürün/ürünlerin (fototakvim, fotokitap, canvas tablo, davetiye, kartvizit, promosyon vb.) uygun metotlar ile baskısını gerçekleştirip, www.bastirgelsin.com internet sitesi üzerinden sahip olması için kurulmuştur. Söz konusu hizmetin eksiksiz ve hatasız olması için üyelerimizin de site kullanım kurallarına uyması gerekmektedir. 
1.2. Kullanıcılar, Kullanıcı formunu doldurmak suretiyle www.bastirgelsin.com üye olmakla işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.

2. Taraflar ve Tanımlar

2.1. İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir taraftan Mehmet Akif Mah. Cami Cd. No:54 Sultanbeyli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Moda Medya Baskı Çözümleri ile www.bastirgelsin.com internet sitesine üye olan veya üye olmaksızın internet sitesi ile sunulan hizmetleri kullanan ("Kullanıcı") arasında elektronik olarak onaylamıştır.
2.2. Bastırgelsin ve Kullanıcı tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2.3. SİTE: Bastırgelsin’in kullanıcılarına hizmet verdiği www.bastirgelsin.com alan adlı web sitesidir.
2.4. Kullanıcı/Üye: www.bastirgelsin.com internet sitesine üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.

3. Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu sözleşme ile Bastırgelsin, www.bastirgelsin.com alan adında ve/veya buna bağlı sitesinde duyuracağı diğer alt alan adlarında, siteye üye olacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi kullanıcılarına kendi yükleyecekleri fotoğraflar ve/veya görsel ile hazır görseller kullanılarak oluşturulacak fototakvim, fotoalbüm, canvas tablo, davetiye, kartvizit, promosyon ve benzer konulardaki ürünlerin yine sitede sunulan farklı baskı yöntemleri ve/veya istek halinde hazırlanacak özel tasarımlar eşliğinde, müşterilerine ürünlerin hazırlanıp satışının sağlandığı ilgili sitede tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

4. Üyelik Bilgileri

4.1. Bastırgelsin elektronik ticaret sitesi üzerinde; adınız, soyadınız, adresiniz ve elektronik posta hesabınız ile üyelik oluşturulması temel kuraldır. Aynı e-posta adresi ile üye olunmuşsa yeni üyelik kabul edilmeyecektir.
4.2. Kullanıcı, Bastırgelsin elektronik ticaret sitesine üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Bastırgelsin elektronik ticaret sitesinden satın aldığınız ürünlerin size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Kullanıcı; fatura ve/veya teslimat adresi bilgilerinin güncelliğinden ve her sipariş için seçiminin doğruluğundan kendisi sorumludur. Üyelik bilgilerinin yanlış veya eksik doldurulması ve /veya güncel olmaması durumunda; teslimatınız taahhüt edilen sürede yapılamaması durumunda Bastırgelsin’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

5. Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.Bastırgelsin, iş bu sözleşme konusu www.bastirgelsin.com adlı alan adını sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek koşulu ile farklı bir alan adı ile kullanıcılara hizmet vermeye devam edebilir. 
5.2. Kullanıcı, SİTE’den hizmet alırken elde ettiği bilgileri, işbu sözleşme ve eki niteliğinde olan gizlilik bildirimi ve politikası hükümleri kapsamında üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.3. Kullanıcı, SİTE üyeliğinin, kullanıcı bilgilerinin, kullanıcı şifresinin gizliliği için gereken tedbirleri alır. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Bastırgelsin’in uğrayacağı tüm maddi veya manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. Bastırgelsin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, tüm bu zararları Kullanıcı’ya rücü edecektir.
5.4. Üye olurken girdiğiniz e-posta adresi, adınız ve soyadınız, ikamet veya iş yeri adresiniz, telefon numaranız sizin kişisel bilgilerinizi oluşturmaktadır. Bastırgelsin gizlilik politikası gereğince, iş ortaklarımız ile size aldığınız hizmeti ulaştırmak, yeni ürünlerin ve hizmetlerin duyurularını yapmak amacıyla bu bilgiler kullanılabilecektir. Bastırgelsin sitesi içerisinde yaptığınız işlemler ve bağlantı kayıtları “kredi kartı ve ödeme bilgileriniz” hariç olmak üzere yasal yükümlülükler nedeni ile tutulacaktır. Bu bilgileri Bastırgelsin site istatistik verilerini elde etmek için kullanabilir.
5.5. Bastırgelsin’e Üye olurken girdiğiniz elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı kanun düzenlemesi uyarınca ticari elektronik ileti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimleri ve pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama/İptal hakkına sahiptir.
5.6. Bastırgelsin e-ticaret sitesinde satın alacağınız ürünler “stok” miktarları ile veya tek seferde alabileceğiniz maksimum ve/veya minimum ürün miktarı ile kısıtlanmış olabilir. Getirilen sınırlama ürün sayfasında belirtilmektedir. Çevrimiçi alışverişte aynı anda farklı siparişler alma sebebi ile ilgili ürün tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İş bu sebeple; Bastırgelsin e-ticaret sitesinde satışa  sunulan her ürünün tarafınızdan satın alınması garantisini vermez.
5.7. Bastırgelsin, sunduğu hizmetler gereği Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satış Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca “satış ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından TKHK hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

5.8. Bastırgelsin e-ticaret sitesinde satışa arz edilen tüm ürünlerin özellikleri  tam ve eksiksiz sunulmaya çalışılmıştır. Fakat ürünlerin internet üzerinde gösterimi sırasında kullanılan fotoğraflarda renk ve boyutlarıyla basılmış hali ile önem oluşturmayacak farklılıklar olabilmektedir.
5.9.  Üyeler, kendi rızası ile yükledikleri ve/veya tasarladıkları, bir başkasının hukuki haklarına zarar getirmeyen fotoğraflar, görseller ve/veya tasarımlar nedeniyle Site’den herhangi bir telif ücret, lisans her ne ad ve nam altında olsun bir ücret talep edemez.

5.10. Üyeler,sitede kendi tasarladığı ve/veya yüklediği fotoğraflar, görseller tasarımlarının ilgili fikri mülkiyet hakları Fikir ve Sanat Eseri Kanunu gereğince; hak ve talepte bulunmamayı, tasarladığı ürün/görselin sitenin tanıtımında ve örnek çalışma olarak kullanılmasını kabul etmiştir.
5.11. Üye, üçüncü kişi ve kurumlara ait telif hakkı içeren fotoğraf, resim vb içeriğin paylaşılması ve bu görsellerin Site’deki ürünler (fototakvim, fotokitap vs.) aracılığı ile basımının talep edilmesi yasaktır. Üye hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara ait içeriklerin Fikir ve Sanat Eseri Kanunu gereğince Manevi Haklar ( Eseri kamuya sunma hakkı, Eser sahibi olarak tanıtılma hakkı (adın belirtilmesi yetkisi), Eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı, Eserin aslına ulaşma hakkı) ve Mali Haklar ( İşleme hakkı, Çoğaltma hakkı, Yayma hakkı, Temsil hakkı, Yayın ve umuma iletim hakkı, Pay ve takip hakkı) ayrı ayrı hiçbirine aykırı davranmayacağını, söz konusu görsellere ilişkin meşru bir hakkı olmadan kullanmayacağını gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder. İş bu sebeple; üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiliğin fikri haklarına halel gelir ve Bastırgelsin bundan dolayı tazminat ödemek zorunda kalırsa tüm menfi ve müspet zararını kullanıcıya rücu edebilir.
5.12. Üye, Site’de yer alan fotoğraf yüklemelerinin yapılabildiği tasarım bölümünde yüklediği fotoğrafları kendi rızası ile yüklediğini, siteye bu fotoğrafları ve bu fotoğraflar ile birlikte oluşturduğu yeni tasarımı dolayısıyla, siteye karşı bu fotoğraflar/görseller sebebi ile her ne ad ve nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını beyan eder. Tasarım bölümünde bir başkasının özel hayatını ihlal içeren, kişilik haklarına aykırı bir kayıt, fotoğraf veya görselden oluşan hiçbir görüntü yüklemeyeceğini, genel ahlaka aykırı fotoğraf ve görüntü yüklemeyeceğini, siyasi görüş içeren fotoğraf yüklemeyeceğini, müstehcen içerikli görüntü yüklemeyeceğini, bir başkasının telif hakkını içeren görüntü, fotoğraf, resim, video yüklemeyeceğini ve bu görsellerin sitede yer alan ürünler aracılığı ile basımının talep etmeyeceğini gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder. Site üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından tasarım bölümünde, Üye’nin yüklediği bir fotoğraf sebebi ile herhangi bir dava veya talep ile karşı karşıya kalması durumunda; Üye üçüncü kişinin tüm zarar ve ziyanın kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 2(İki) gün içerisinde giderecektir. Aksi halde Üye Site’nin uğrayacağı tüm menfi ve müspet zararları ve söz konusu zararın 3 katı tutarındaki cezai koşulunu ayrıca ödemeyi gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder. Site, Üye’nin yüklediği fotoğrafı şikayet üzerine veya re’sen herhangi bir sebep belirtmeksizin kaldırabilir.
5.13. ÜYE çeşitli spor kulüplerine ait olan telif hakki ihlaliyle birlikte, üçüncü kişilere ait 556 sayılı KHK ve 554 Sayılı KHK’ların yürürlükteki maddeleri ve 6769 sayılı kanuna muhalefet teşkil edecek mahiyetteki marka, tasarım, işaret ve haksız rekabet teşkil edecek mahiyetteki unsurlar, görselleri yüklemeyeceğini, bununla ilişkili tasarım yapmayacağını bunların sitede yer alan ürünler aracılığı ile tasarımı olarak sipariş vermeyeceğini, bu şekilde tasarım yapması durumunda Site tarafından tek taraflı olarak üyeliğin dondurulacağını gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder. İş bu sebeple; üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiliğin haklarına halel gelir ve Bastırgelsin bundan dolayı tazminat ödemek zorunda kalırsa tüm menfi ve müspet zararını kullanıcıya rücu edebilir.
5.14. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, Kullanıcı’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, Bastırgelsin’in sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir.
5.15. Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshini müzakere edecektirler.
5.16. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Bastırgelsin tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bastırgelsin üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.